Miten henkilöstövuokraus vastaa nykypäivän rekrytointihaasteisiin?

Etusivu » Miten henkilöstövuokraus vastaa nykypäivän rekrytointihaasteisiin?

Nykypäivän nopeasti kehittyvät työmarkkinat tuovat mukanaan monenlaisia haasteita. Teknologian kehitys, väestön ikääntyminen ja muuttoliike kaupunkeihin ovat luoneet uudenlaisia vaatimuksia työvoiman saatavuudelle. Tässä dynaamisessa ympäristössä henkilöstövuokraus nousee avainasemaan, tarjoten joustavia ja innovatiivisia ratkaisuja rekrytointihaasteisiin.

Haastattelimme aiheesta Wellpack Oy:n kehityspäällikköä Dominic Hutchingsia. Wellpack on kotimainen henkilöstöpalvelualanyritys, joka on erikoistunut etenkin teollisuuden, tuotannon ja logistiikka-alan henkilöstövuokraus– ja rekrytointipalveluihin.

Hutchings jakaa kanssamme näkemyksiään siitä, miten henkilöstövuokraus ei ainoastaan vastaa nykypäivän haasteisiin, vaan myös muokkaa työmarkkinoiden tulevaisuutta.

”Ymmärrämme, että jokainen rekrytointihaaste on ainutlaatuinen, ja henkilöstövuokrauksen avulla voimme tarjota räätälöityjä ratkaisuja näihin haasteisiin,” Hänen ennusteensa henkilöstövuokrauksen tulevaisuudesta valottaa, kuinka tämä ala voi olla ratkaiseva tekijä työmarkkinoiden muutoksessa ja työntekijöiden sekä työnantajien tarpeiden yhteensovittamisessa.

Miten kysynnän ja tarjonnan laki pätee työvoimaan?

Rekrytointiprosessiin vaikuttaa pitkälti vallitseva työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanne. Kun työvoiman kysyntä kasvaa – tarjonta pienenee, ja päinvastoin. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan vaihtelu on olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaympäristöä, kuten viime vuodet ovat osoittaneet.

Hutchingsin mukaan henkilöstövuokrauksen paras puoli on sen kyky vastata ennalta-arvaamattomaan työvoiman kysyntään: “Tällaisissa dynaamisissa tilanteissa henkilöstövuokraus näyttää parastaan. Sen lisäksi, että henkilöstövuokraus auttaa hallitsemaan lyhyen aikavälin tarpeita, se mahdollistaa pitkän tähtäimen strategisen työvoiman hallinnan. Yritykset voivat löytää nopeasti ja matalalla riskillä tarvittavan määrän osaamista kaikilla ajanhetkillä”.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimmasta työllisyyskatsauksesta selviää, että lokakuussa 2023 avoimia työpaikkoja oli jopa 32 000 vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2022. Vastaavasti samassa ajassa työttömiä työnhakijoita on liikkeellä noin 23 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tällä hetkellä siis tarjontaa riittää, mutta kysyntä on vähäistä. Siitä huolimatta hankaluuksia työvoiman saatavuudessa ilmenee edelleen tietyissä kunnissa.

Miten henkilöstövuokraus voi vastata osaajapulaan?

Osaajapula on noussut yhdeksi merkittävimmistä kasvun esteistä ja haasteista monilla toimialoilla. Tämän ilmiön taustalla on erikoisosaamisen kasvava kysyntä tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa ja teknologiasektorilla, yhdistettynä koulutetun työvoiman riittämättömään tarjontaan. Hutchingsin mukaan henkilöstövuokraus tarjoaa tehokkaan ratkaisun tähän ongelmaan, sillä vuokratyöfirmat pystyvät usein toimittamaan työvoimaa nopeammin kuin yritykset itse rekrytoimalla, kiitos niiden laajojen verkostojen ja rekrytointiosaamisen.

Kauppakamarin toteuttaman kyselyn perusteella jopa 66% yrityksistä kokee osaajapulan rajoittavan yrityksen kasvua sekä liiketoiminnan kehittämistä. Vastaajien mukaan suurin pula on ammatillisista osaajista. Tilannetta ei helpota se, että 68% prosenttia yrityksistä ennustaa rekrytointitarpeen kasvavan seuraavan kahden vuoden kuluessa. 

Hutchings korostaa henkilöstövuokrauksen roolia tässä yhtälössä: “Henkilöstövuokraus tarjoaa helpotusta osaajapulaan useilla toimialoilla. Se mahdollistaa yrityksen pääsyn laajaan ja monipuoliseen työvoimareserviin. Kyllä henkilöstökumppanille kannattaa aina kertoa, jos tarve jollekin osaamiselle on. Sopiva tekijä voi olla parhaimmillaan yhden puhelinsoiton päässä.”

Digitaalinen murros muuttaa rekrytointiprosessia

Hutchings pohtii, että digitaalisen murroksen tuomat rekrytointiratkaisut tuovat rekrytoijille mukanaan paljon hyvää, mutta samalla mukana tulevat omat haasteensa. Digitaaliset ratkaisut, kuten sosiaalisen median rekrytointikampanjat, tarjoavat uusia innovatiivisia tapoja työntekijöiden tavoittamiseksi, mutta samalla ne lisäävät kilpailua työnantajien keskuudessa.

“Jotta yritykset onnistuvat pysymään houkuttelevina, on niiden pysyttävä trendien kärjessä ja tehtävä jatkuvaa työtä työnantajamielikuvan ja imagonsa eteen. Some-aikakaudella kilpaillaan houkuttelevuudella. Aktiivinen työnantajamielikuvan kehittäminen on oleellinen osa rekrytointistrategian onnistumista.”

“Henkilöstövuokrausyrityksenä olemme keskeisessä asemassa vastaamassa houkuttelevuuden haasteisiin. Teemme paljon töitä oman sekä asiakkaamme työnantajamielikuvan eteen, jotta osaajien jatkuva tavoittaminen on ylipäätään mahdollista. Hyvä henkilöstökumppani kykenee tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua.”, Hutchings kertoo.

Miten henkilöstövuokraus istuu työntekijöiden tavoitteisiin?

Kun ajatellaan perinteisiä odotuksia työuraa kohtaan, on uusien sukupolvien ajatusmalli hiukan erilainen. Tällä hetkellä Hutchingsin mukaan perinteiset pitkät urapolut samassa roolissa ovat vanhentunut näkökulma: “Ihmiset voivat nykyään tehdä monia asioita samanaikaisesti, mikä luo yrityksille paineita tarjota yhä parempia mahdollisuuksia sisäiseen kehitykseen ja työhyvinvoinnin ylläpitoon.”

Etenkin keikkatyön tekemisestä on tullut monille keikkalaisille elämäntapa. Se ei velvoita sitoutumaan samaan pisteeseen pitkäksi aikaa vaan tarjoaa vapautta, jota moni arvostaa. Hutchings huomauttaa, että toisaalta myös jos työntekijä etsii pitkäaikaista työpaikkaa, on vuokratyö nopea väylä työllistymiseen vuokratyöfirman verkoston ansiosta. Tämän vuoksi vuokratyön suosio työntekijöiden keskuudessa on ollut aikaisempina vuosina kasvussa.

Henkilöstövuokrauksesta kokonaisvaltaisiin henkilöstöratkaisuihin

Tulevaisuudessa henkilöstövuokraus tulee Hutchingsin näkemyksen mukaan yleistymään entisestään ja se aktivoi alan yrityksiä. “Meidän alan yritykset tulevat kehittämään palveluntarjontaansa entistäkin laajemmaksi. Pyrimme olemaan strategisempi kumppani asiakkaillemme ja tarjoamaan heille yhä kattavampia henkilöstöratkaisuja.”

“Tietylle toimialalle erikoistunut henkilöstöalan yritys on vuosien aikana luonut oman ekosysteeminsä omalle toimialueelleen. Tämä mahdollistaa suuren hakijamäärän ja ymmärryksen ajankohtaisista hakijatrendeistä. Pystymme verkostomme avulla yhdistämään työnhakijoita työnantajiin nopeasti. Välillä työnhakija löytää ihanteellisen työpaikan eri asiakasyrityksestä kuin mihin on alunperinhakenut”, Hutchings kertoo. 
Wellpack Oy:n henkilöstövuokraus tarjoaa ratkaisuja nykypäivän työmarkkinoiden moninaisiin haasteisiin. Se tarjoaa yrityksille joustavuutta, nopeutta ja strategista etua työvoiman hallinnassa.

Read More

Posts not found

Sorry, no other posts related this article.