Poiminta

Henkilöstövuokraus – Tutustu eri palveluntarjoajiin

Vuokratyofirmat.fi on sivusto, joka yhdistää ammattilaiset ja yritykset dynaamisesti ja tehokkaasti. Tällä sivustolla pääset tutustumaan Suomessa toimiviin vuokratyöfirmoihin ja heidän monipuolisiin palveluihinsa. Olemme sitoutuneet opastamaan sinua läpi muuttuvan työelämän haasteiden, tarjoten ratkaisuja niin yrityksille, jotka etsivät uutta potentiaalia, kuin alan ammattilaisille, jotka hakevat seuraavaa suurta harppausta urallaan. Vuokratyofirmat.fi tarjoaa luettelon Suomen henkilöstöalan toimijoista, helpottaen sinua vertailemaan eri yritysten tarjontaa ja löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivan kumppanin. Tutki yritysprofiileja ja tee tietoon perustuvia valintoja urapolullasi.

Suositeltu

Wellpack on kotimainen henkilöstöpalvelualan yritys. Kauttamme teollisuuden, tuotannon ja logistiikan parhaat työpaikat ja työntekijät.

9.5
Haussa uusi työpaikka tai kasvua yrityksellenne? Barona on ratkaisu. Muutamme maailmaa rohkeudella ja teknologialla.
9.3
Eezy luo edellytykset sinun onnistumisellesi työssä Eezyn tehtävä on luoda onnistumisia työelämässä. Palvelemme niin työntekijöitä kuin työnantajia, ja autamme heitä saavuttamaan heidän omat, työuraan tai liiketoimintaan liittyvät tavoitteensa
9.0
Academic Work on korkeakoulutettujen uran alkuvaiheen osaajien työllistämiseen erikoistunut yritys. Yhdistämme tekijät ja yritykset yli 20 vuoden kokemuksella.
9.0
Biisoni on toimihenkilöihin ja teollisuuteen erikoistunut tuloksekas rekrytointi ja henkilöstövuokrausyhtiö.
9.0
Bolt.Works Oy on suomalainen rakennusalan työvoimanvuokraukseen erikoistunut yritys. Lisäksi se välittää työvoimaa esimerkiksi teollisuuden, logistiikan ja kiinteistöhuollon parissa toimiviin yrityksiin.
9.0
StaffPoint – teemme työelämän löytöjä.
8.8
Logistiikan työpaikat ja teollisuuden duunit - Värväämöstä löydät rakennusalan sekä rakennustuoteteollisuuden ja muiden teollisuuden alojen työntekijät
8.8

Tietoa henkilöstövuokrauksesta ja vuokratyöfirmoista

Henkilöstövuokrauksen historia Suomessa

Tietoa henkilöstövuokrauksesta

Henkilöstövuokraus eli tilapäistyövoiman vuokraus on Suomessa suhteellisen nuori ilmiö. Ensimmäiset vuokratyöyritykset perustettiin 1970-luvun lopulla, kun Suomen taloudessa alettiin panostaa entistä enemmän palvelualojen kehittämiseen.

Työvoiman vuokraus syntyi alunperin lähinnä lyhytaikaisten työvoimatarpeiden paikkaamiseksi esimerkiksi sesonkiaikoina tai sijaistustarpeissa. Nykyään henkilöstövuokrausta käytetään lähes kaikilla toimialoilla – kun aluksi työvoiman vuokraus koski lähinnä teollisuuden ja rakennusalan keikkatöitä.

1990-luvun alussa Suomeen säädettiin laki henkilöstöpalveluyrityksistä, joka määritteli työvoiman vuokraukseen käytännön pelisäännöt. Lain myötä henkilöstövuokrauksen asema virallistui ja sen käyttö yleistyi ennestään.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen henkilöstövuokrauksen suosio on kasvanut voimakkaasti. Vuokratyön osuus suomalaisesta työmarkkinasta on nykypäivänä jo merkittävä. Henkilöstövuokrausta tarjoavia yrityksiä on nykyään jo satoja ja palveluvalikoima on laaja.

Henkilöstövuokraus onkin nykyään yksi suosituimmista rekrytointikanavista Suomessa. Sen suosio perustuu siihen, että se tarjoaa yrityksille joustavan tavan hoitaa henkilöstöhallintoa. Samalla se antaa työntekijöille mahdollisuuden työllistyä eri aloille matalalla kynnyksellä ja saada arvokasta työkokemusta erilaisista tehtävistä ja työympäristöistä.


Kysymys aiheesta henkilöstövuokraus

Miksi vuokrafirmoja on olemassa?

Tietoa henkilöstövuokrauksesta

Henkilöstövuokrausyritykset, eli henkilöstöalan yritykset, voi nähdä täysin tavanomaisina palveluntarjoajina. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä ja työntekijät tarvitsevat töitä. Henkilöstöalan yritys on erikoistunut molempiin suuntiin.

Henkilöstöalan yritys saa yrityksiltä toimeksiantoja työntekijöiden etsimiseen. Henkilöstöalan yrityksillä on tarvittavat resurssit käytössä, joita yritykseltä ei itseltään välttämättä löydy. Henkilöstöalan yritys etsii hakijoita, jotka se sitten esittelee yritykselle ja täten hoitaa rekrytoinnin yrityksen puolesta.

Luonnollisesti yritys maksaa tästä korvauksen henkilöstöalan yritykselle sen tarjoamasta rekrytointipalvelusta. Korvausmallina käytetään joko kerroinpohjaista vuokrasopimusta tai könttäsummaa rekrytointipalkkiona. Kerroinpohjainen vuokrasopimus on vakiinnuttanut paikkansa henkilöstöalan yritysten ja yritysten välillä, koska siinä vastuu henkilöstöalan yrityksen toimittamasta työntekijästä jakautuu molempien osapuolten välille. Tämän vuoksi henkilöstövuokraus on yleistä.

Henkilöstöalan yritys maksaa työntekijän palkan ja ottaa vastuun esimerkiksi sairauspoissaolojen korvauksista. Vuokrajakso on ikään kuin takuuaika siitä, että henkilöstöalan yrityksen löytämä työntekijä on todella sopiva työhön. Jos kyseessä onkin virherekrytointi, henkilöstöalan yritys hoitaa työsuhteen purun ynnä muun paperityön.


Kysymys aiheesta henkilöstövuokraus

Miksi henkilöstövuokrausta käytetään?

Tietoa henkilöstövuokrauksesta

Henkilöstövuokraus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vuokrata työntekijöitä lyhytaikaisiin tai pitkäaikaisiin tarpeisiin joustavasti. Henkilöstövuokraus voi olla hyödyllistä monissa tilanteissa, kuten esimerkiksi:

  1. Tilapäisiin työntekijätarpeisiin: Jos yrityksellä on väliaikainen tarve lisätyövoimalle, esimerkiksi sesonkityössä tai projektissa, henkilöstövuokrausyritys voi auttaa tarjoamalla väliaikaisia työntekijöitä, jotka voivat täyttää nämä tarpeet.
  2. Henkilöstöhallinnon yksinkertaistaminen: Vuokratyövoiman käyttö auttaa vähentämään yrityksen hallinnollista taakkaa, koska vuokratyövoiman rekrytointi, palkkaaminen sekä muut työsuhteen hallinnolliset asiat jäävät henkilöstövuokrausyrityksen vastuulle.
  3. Riskien minimointi henkilöstöasioissa: Henkilöstövuokrauksen käyttö auttaa vähentämään yrityksen riskejä – mitä henkilöstöön tulee. Kun henkilöstövuokrausfirma ottaa osan vastuusta itselleen, kuten sairauspoissaolojen maksamisen ja muut hallinnolliset kulut, vähenee yrityksen riski huomattavasti.

Henkilöstövuokrausyritykset tarjoavat yrityksille joustavan tavan hallita työvoimatarpeitaan sekä vähentää hallinnollista taakkaa ja riskiä.


Oivallus henkilöstövuokrauksesta ja vuokratyöfirmoista

Henkilöstövuokraus helpottaa työnhakua

Työnhakijoille

Henkilöstövuokrausyritysten kautta työnhaku on erittäin helppoa. Tämä johtuu siitä, että yrityksillä on käytössään laajat verkostot eri työpaikkoihin. Usein henkilöstövuokrausyritykset pystyvät löytämään työnhakijalle työpaikan, vaikka kyseessä olisi eri paikka kuin mihin työnhakija on alunperin hakenut. Henkilöstövuokrausyritykset ovatkin loistava matalan kynnyksen tapa saada töitä.


Onko henkilöstövuokraus turvallista?

Yrityksille

Henkilöstövuokraus on turvallinen tapa hankkia työvoimaa yrityksen käyttöön. Henkilöstövuokrausyritysten kanssa on pääasiassa turvallista toimia. Kannattaa kuitenkin katsoa yrityksen taustat sekä aiempi menestys rekrytointien parissa jos sellaiseen tietoon on pääsy. Luotettavat henkilöstövuokrausfirmat noudattavat lainsäädäntöä ja huolehtivat työntekijöiden oikeuksista. Moni alalla toimiva palveluntarjoaja kuuluu Henkilöstöstöalan liittoon (entinen HPL, nykyinen HELA) ja on sitoutunut toimivaan vastuullisesti. Henkilöstöalan jäsenyritykset noudattavat henkilöstövuokrauksessa sekä rekrytoinneissa liiton yleisiä sopimusehtoja. Yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.

Vuokratyötä käyttävän yrityksen vastuulle jää työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen työpaikalla, vaikka hänet olisikin palkattu henkilöstövuokrausyrityksen kautta.


Kysymys aiheesta henkilöstövuokraus

Kuinka kauan vuokratyösuhteet kestävät?

Työntekijöille ja yrityksille

Vuokratyösuhteiden kesto vaihtelee suuresti riippuen työn luonteesta. Keikkatyöt saattavat kestää vain viikosta pariin kuukauteen. Usein vuokratyösuhteet kestävät kuitenkin useamman kuukauden, jonka jälkeen työntekijä jää työnantajan leiviin vakituiseksi työntekijäksi.

On kuitenkin selvää, että vuokratyösuhteiden kesto määritetään aina etukäteen, eikä työnantaja voi käyttää vuokratyöntekijöitä pysyvien työntekijöiden korvaajina. Vuokratyöntekijöillä on oikeus samoihin työsuhteen ehtoihin kuin vakituisillakin työntekijöillä. Tämä pätee palkkoihin, lomiin sairausajan palkkaan ja muihin etuihin.


Näin valitset luotettavan henkilöstövuokrauskumppanin

Yrityksille

Henkilöstövuokraus on suosittu keino palkata tarvittavaa työvoimaa yrityksille. Kun tarvitset nopeaa ja joustavaa ratkaisua henkilöstötarpeisiin, henkilöstövuokraus voi olla hyvä vaihtoehto. Luotettavan ja ammattitaitoiden henkilöstökumppanin valitseminen on tärkeää, jotta vältytään mahdollisilta ongelmilta.

Yksi tärkeimmistä asioista, joka on otettava huomioon kumppanin valinnassa, on henkilöstöyrityksen kokemus ja maine. Luotettava henkilöstövuokrausyritys on ollu toimialalla jo pitkään ja sillä on vankka maine, joka perustuu asiakkaiden positiivisiin kokemuksiin. Tutki yrityksen historiaa verkossa, lue mahdollisia kokemuksia ja pyri selvittämään yrityksen taustoja.

Toinen tärkeä tekijä on se, että henkilöstövuokrausyrityksen tarjoamat palvelut sopivat tarpeisiisi. Tarkasta, että yritys rekrytoi sinun toimialasi työntekijöitä ja kykenee vastaamaan tarpeisiisi. Kaikki henkilöstöalan yritykset eivät myöskään tarjoa kaikkia henkilöstöpalveluita. Pyydä siis henkilöstövuokrausyritykseltä tietoa siitä, miten sen rekrytointiprosessi toimii ja mitä palveluita siltä on saatavilla.


Kysymys aiheesta henkilöstövuokraus

Miksi henkilöstövuokraus voi olla hyvä vaihtoehto yrityksellesi?

Yrityksille

Henkilöstövuokraus lisää yrityksen henkilöstöhallinnan joustavuutta. Usein tilauskanta, projektin eri vaiheet, kausivaihtelu tai henkilöstön lomailu johtavat vaihteleviin henkilöstötarpeisiin, jolloin henkilöstövuokraus on loistava ratkaisu.

Henkilöstövuokraus voi myös vähentää henkilöstön rekrytointiin ja koulutukseen liittyviä kustannuksia. Kun henkilöstöalan yritys hoitaa vuokratekijän rekrytoinnin yrityksen puolesta, tarkoittaa se säästöjä omiin henkilöstökuluihin.

Henkilöstövuokraus on myös hyvä ratkaisu riskienhallinnassa. Henkilöstövuokrauksessa riski työntekijän sairauspoissaoloista tai sopeutumattomuudesta työhön jakautuu yrityksen sekä rekrytointia hoitavan henkilöstöalan yrityksen välille.

Yleisesti voi todeta, että henkilöstövuokraus on hyvä vaihtoehto yrityksellesi, jos henkilöstötarpeesi vaihtelee, tarvitset tekijöitä nopeasti tai joustavasti, haluat vähentää henkilöstökustannuksia ja riskiä tai haluat käyttää oman aikasi ydintoimintoihisi.